An afternoon in Shanghai in the middle of July

UKE 2

/ Ute på eventyr /

And here I sit again. An afternoon in the apartment, with the terrace door wide open and giving me a view over the city, while the night sneaks upon us. An open door in Shanghai in the middle of July is also giving us an average temperature of 25 degrees celcius, even though the ac fights frantically to lower the temperature to 21 – wihout luck. The fog i sneaking its ways around the skyscrapers, the traffic noice sends echo’s through the builidings and the sound og cicadas can be heard loud and well – even though they’re miles away. Or, from what I have understood that’s what they’re called. Oh, I see you don’t understand me now…the thing is that there are trees everywhere in Shanghai. That way the city is quite nice, it feels more open when you can look aroung you 360 degrees and see something green. The problem is the deafening sound – that right now is sneaking in through the door – made by these cicadas, similar to crickets, if I have understood it right. They live in the trees, and the noise they make is recognisable – it can be heard all over Shanghai during the summer. You kind of get that feeling of living in a rainforest – until you can hear the traffic noise, and everything blends together into a caos of sounds. Of course, I could close the door and be dragged into Kygo’s world, when his songs are being pumped out of our new mini-way-better-than-the-apartments-stereo. But why enjoy Kygo’s chill, tropical vibe when you can listen to traffic noise, deafening cricket-noises and the loud nightlife. Am I right? Love from Shanghai, yes I DO love the city.

//Ja, da satt jeg her igjen. En ettermiddag i leiligheten, terrassedøra står på vidt gap og gir meg utsikt over byen, og natten som smyger seg på. En såpass åpen dør i Shanghai midt i juli gir meg også en gjennomsnittstemperatur på 25 grader inne, selv om ac’en kjemper febrilsk for å få temperaturen ned på 21 – uten mye suksess, vel og merke. Tåken smyger seg gjennom skyskraperne, tuting og trafikkstøy gir ekko mellom byggene og lyden av cicadas høres høyt og godt – selv om de er mil unna. Eller, av hva jeg har skjønt så heter de cicadas. Nei, nå forstår jeg at dere ikke skjønner noenting… saken er nemlig at overallt i Shanghai finner du trær. Overalt. Slikt sett er byen ganske koselig, det føles mer åpent når man kan se rundt seg 360 grader og se noe grønt. Problemet er bare den øredøvende lyden – som akkurat nå siger inn gjennom terrassedøra vår – laget av slike cicadas, noe lignende sirisser om jeg har skjønt det riktig. De bor i trærne, og lyden de lager er tydeligvis en kjent lyd – den høres over hele Shanghai om sommeren. Man får litt følelsen av å bo i en regnskog – helt til man hører trafikkstøyen såklart, og alt blander seg sammen til et kaos av lyder uten like. Såklart, jeg kunne lukket døra og blitt dratt inn i Kygos verden, når sangene hans pumpes ut av vårt nye mini-bedre-enn-leilighetens-anlegg. Men hvorfor nyte Kygos slække, tropiske vibe, når man kan høre på trafikkstøy, øredøvene siriss-bråk og yldrende uteliv. Am I right? Hilsninger fra Shanghai, ja jeg er glad i byen altså.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s