That feeling

3,23,12,71,23,5

That feeling when you stand outside the university gate for the umpteenth time. That feeling when you write umpteen papers – completely identical to the umpteen ones you wrote last week. That feeling when you hear norwegian voices during registration day. That feeling when the canadian you met last week shows up at school, without having been sent out of the country – similar to you. That feeling when you buy yourself some curry fried rice at the street corner and stroll back to campus, with the sun shining on your forehead, with lovely polluting air and your feet hurts. That feeling when you discover that the metro is 7 min away, not 20. That feeling when you finally begin the new adventure – which has been planned for a long time. And that feeling when you get your chinese name – finally.

Today was the beginning of a big adventure for me. Lots of things happening, lots of paperwork and lots of expectations – but I am ready 🙂 Greetings to everyone home in Norway! Later!

//That feeling når du står utenfor universitetets port for ørtende gang. That feeling når du skriver ørten tusen papirer – helt like de ørten tusen du skrev forrige uke. That feeling når du hører norske stemmer under registration day. That feeling når tyskeren som du ble kjent med forrige uke møter opp på skolen, uten å ha blitt sendt ut av landet – likt som med deg. That feeling når du kjøper deg litt curry fried rice på gatehjørnet og rusler tilbake til campus, med sola skinnende i pannen, deilig forurensende luft og gnagsår under foten. That feeling når du finner ut at metroen var 7 min unna, ikke 20. That feeling når du endelig starter det nye eventyret ditt – som har vært planlagt lenge. Og that feeling når du får ditt kinesiske navn – endelig.

I dag var starten på et stort eventyr for meg. Mye som skjer, mye papirarbeid og mye som forventes – men jeg er klar 🙂 Hilsener til alle hjemme! Snakkes!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s